GYIK

Haszonanyag értékesítés tendereztető felület

Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK):

1.       Miért kell regisztrálni?

 Csak a regisztrált felhasználók tudnak érvényes licitajánlatot adni, a liciten részt venni.

2.       Ki regisztrálhat az online tendereztető felületre?

Azon gazdálkodó szervezetek, akik aláírták az Adásvételi keretszerződést és érvényes ajánlattétel tekintetében hulladékgazdálkodási jogot később igazolni tudják.

3.       Milyen adatokat kell kitöltenem a regisztráció során?

A rendszer automatikusan megjeleníti a regisztrációhoz szükséges adatokat, kérjük, valós adatokat szíveskedjen megadni, hiszen a későbbiekben ezen adatok alapján kerül véglegesítésre vagy elutasításra a regisztráció.

4.       Kapok-e visszaigazolást a regisztráció sikerességéről?

Minden esetben visszaigazoló rendszerüzenet kerül kiküldésre a regisztrált részére. Kérjük, csak olyan e-mail címmel regisztráljanak, amely érvényes és folyamatos használatban van, hiszen a regisztrációkor megadott e-mail címekre küldünk vissza minden olyan üzenetet mely a regisztráció és a licitálás során fontos információt tartalmaz, valamint a regisztráció megerősítő e-mail is erre az e-mail címre érkezik

5.       Regisztráció után milyen nyomtatványt kell beküldenem?

Regisztrálást követően a rendszer egy válasz üzenetet küld, melyben a regisztráció megerősítésér kéri, kérjük ne mulassza el a regisztráció megerősítését. Az e-mailben szereplő linkre kattintva tudja megerősíteni e-mail címét. Ebben az e-mailben találja meg a meghatalmazás mintát is, melyet kérünk, amennyiben meghatalmazott, úgy kitöltve és cégszerűen aláírva a szelektiv@fkf.hu e-mail címre küldje vissza a regisztráció véglegesítéséhez.

6.       Milyen további dokumentumokat kérhet be a BKM Nonprofit Zrt?

A BKM minden esetben a hulladékgazdálkodási engedélyt kéri a regisztrált felhasználóktól, valamint megvizsgálja a beküldött műszaki paraméterek alapján alkalmas-e felhasználó a meghirdetett anyagáram kezelésére. Amennyiben engedély szerint nem felel meg, úgy automatikusan kizárásra kerül az adott tenderből. Későbbiekben meghirdetett anyagáramok tekintetében van lehetőség újra licitálásra, de csak abban az esetben, amennyiben a szükséges feltételek megteremtésére sor került.

7.       Mikor kell az Adásvételi keretszerződés „A” mellékletét beküldenem?

Az „A” mellékletet az elnyert liciteket követően szükséges beküldeni. Több anyagáram esetén is elegendő egy mellékletet beküldeni.

8.       Hova fordulhatok technikai segítségért?

Kollégáink a szelektiv@fkf.hu e-mail címen állnak rendelkezésükre a regisztrációval és az oldallal kapcsolatos kérdésekben.

9.       Hogyan licitálhatok?

Licitálni, a feltételek elfogadásával a belépés után a megadni kívánt ár megajánlásával lehet, a licitállásra nyitva álló időablakban.

10.   Hogyan értesülök az újonnan meghirdetésre kerülő anyagáramokról?

Regisztráció esetén kérjük, szíveskedjen hírlevelünkre feliratkozni, az újonnan meghirdetett anyagáramokról minden hírlevélre feliratkozó automatikusan üzenetet kap.

11.   Ha nyertes ajánlattevő vagyok, hogyan és mikor kerül a birtokomba a hulladék/haszonanyag?

Minden hulladék/haszonanyag esetében eltérő a szállítási elvárás, nem csomagolási hulladékok esetében a hulladékudvarokból az ajánlattevőnek kell elszállítani a meghirdetett mennyiséget a kiírásban szerepeltetett időintervallumban, csomagolási hulladékok esetében végpont biztosításával kell lehetővé tenni a célgépek számára a meghirdetett mennyiség átadását. Nyertes ajánlat esetén kollégáink felveszik a kapcsolatot a regisztrációkor megadott kapcsolattartóval a további teendők egyeztetése céljából

12.   Kapok-e tájékoztatást a licitálási folyamat során az ajánlatokról?

Licitzárás után a licittörténet kiküldésre kerül a licitálók részére.

13.   Utolsó pillanatos licitek esetén mi történik?

Azokat a liciteket tudjuk érdemben vizsgálni, amit a rendszer rögzít, kérjük ne hagyják a licitálást az utolsó pillanatra.

14.   Részlicitet tehetek-e?

A licitek csak a meghirdetett csomagok teljes egészére vonatkozhatnak, részlicit megadására nincs lehetőség.

15.   Hogyan értesülök az aukció végeredményéről?

A licit lezárulását követően automatikusan a rendszer küld egy üzenetet, melyben értesítjük a licitálási időszak lezárásáról. Feldolgozást követően elsőkörben csak a nyertes ajánlatot adó kap értesítést. Amennyiben megfelel a meghirdetett anyagárammal kapcsolatos kritériumoknak (hulladékgazdálkodási feltételek), úgy nyertesként kerül kihirdetésre.

A többi licitáló értesítést kap, hogy nem az ő ajánlata a nyertes ajánlat.

16.   Az ajánlat kötelező érvényű?

Nem kötelező érvényű, Ajánlatadó elállhat a vásárlási szándékától, azonban 2 db visszavont nyertes ajánlattól való elállást követően a BKM törli a felhasználó regisztrációját a tendereztető felületről, kizárja a további licitálási lehetőségekből.

17.   Mi történik abban az esetben, ha utólag elállok a győztes licitemtől?

Nyertes ajánlattétel esetén, amennyiben nyertes ajánlattevő eláll a vásárlási szándékától, úgy Ajánlatkérő automatikusan a licittörténet alapján a második legjobb licitet adónak ajánlja fel a hulladékot/haszonanyagot.

18.   Kizárási jog

Nem megfelelően kitöltött regisztráció nem kerül elfogadásra.

Minden olyan licitnyertes, aki az elnyert hulladék/haszonanyag mennyiségével kapcsolatban nem tud megfelelően teljesíteni, nem tartja a mennyiség elszállítására/fogadására rendelkezésre álló határidőt, nem megfelelően dokumentál, nem tartja be az elszámolásra előírt határidőket, annak a BKM a 2. alkalommal történő előfordulást követően törli a regisztrációját a haszonanyag értékesítési rendszerből.

19.   Van jogorvoslat kizárás esetén?

Kizárást követően jogorvoslatra nincs lehetőség. Az Ajánlatkérő a pályázat teljes időtartama alatt fenntartja a jogot az aktuális pályázati felhívás visszavonására, módosítására, kiegészítésére, valamint arra, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, illetve ne hirdessen eredményt. Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy jelen Pályázati felhívásra az Ajánlattevő semmifajta igényt nem jogosult alapítani, a beérkező Ajánlat semmiféle kötelezettséget nem ró az Ajánlatkérőre.

20.   Felhasználónál jelentkező rendszerhiba esetén mi a teendő?

A BKM Nonprofit Zrt. nem tud felelősséget vállalni a külső tényezők, a nem nála felmerülő rendszerhibákért.

21.   BKM Nonprofit Zrt. rendszerében történő rendszerhiba esetén mi a teendő?

A weboldal tartalmát a BKM Nonprofit Zrt. a lehető leggondosabban állította össze.

Erre tekintettel a BKM Nonprofit Zrt. nem vállal felelősséget a weboldal pontosságáért és teljes körűségéért, helyességéért, naprakészségéért, sem a weboldal megszakítás- és hibamentes működéséért.

A törvény által megengedett mértékig a BKM Nonprofit Zrt. ezennel kizár minden felelősséget a weboldal Ön által történő használata és/vagy ennek eredménye által bármilyen módon, közvetlenül és/vagy közvetetten okozott mindennemű kárért, beleértve, de nem kizárólagossággal a következők által bármilyen módon okozott és/vagy azokból bármilyen módon fakadó károkat:

-          az Ön bármiféle tevékenysége, melyre esetleg a weboldalon közzétett információ, adat vagy szolgáltatás ösztönözte Önt;

-          a weboldal használatának lehetetlensége;

-          a weboldalon szereplő bizonyos információk helytelensége, hiányossága vagy elavultsága.

22.   Hol találom meg a hulladékudvarok listáját?

A budapesti hulladékudvarok listája az alábbi linken található:

https://www.fkf.hu/jelenleg-nyitva-tarto-vagy-hamarosan-megnyito-hulladekudvarok-elerhetosegei-nyitvatartasa-es-egyeb-fontos-informaciok

Fentieken kívül a budapesti agglomerációban a Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Központ bejáratánál, valamint a Szentendre, Szabadkai út 9. sz. alatt üzemeltet a BKM Nonprofit Zrt. hulladékudvart.

23.   Hogyan történik a fizetés?

Szerződés szerint, a teljesítési igazolás kiállítását követen, számla alapján banki átutalással, a fizetési határidő kézhezvételtől számított 30 napon belül.