Használati Feltételek

Tisztelt Felhasználó!

 

A Licitálók – mint licitáló résztvevők - az Interneten keresztül csatlakoznak a tendereztető rendszerhez, és az esemény ideje alatt folyamatosan adhatják meg ajánlataikat.

A licitáláson való részvétel feltételeit a „Általános Felhasználási Feltételeket” a MOHU Budapest (BKM) tendereztető rendszer használatához el kell fogadniuk.

 A tendereztető rendszerbe való regisztrálással a Licitáló a fenti dokumentum feltételeit elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti. A dokumentum a regisztrációkor, ill. azt követően a tendereztető rendszerben „Felhasználási feltételek” menüpontban.

 Az alábbiakban megadjuk a licitáláshoz kapcsolódó legfontosabb feltételeket:

Minden fontos információt e-mail-en keresztül kapnak meg – kérjük, hogy minden értesítést alaposan olvassanak el és ellenőrizzék a Spam mappájukat is.

A tendereztető rendszerbe történő belépés regisztrációt követő-en a https://www.haszonanyagfkf.hu címen tehető meg.

Amennyiben elfelejtette felhasználónevét és jelszavát, akkor a  https://www.haszonanyagfkf.hu oldalon, a Belépés képernyőn található „Elfelejtette a jelszavát” menüpont segítségével, az e-mail cím megadásával a rendszer egy automatikus e-mail üzenetben megküldi felhasználónevét és egy ideiglenes jelszót, amit első bejelentkezéskor meg kell változtatni.

Az éles tendereztetéskor a licitálás kezdetét jelző időponttól a licitálás lezárultáig lehet belépni, a licitálás sor végén lévő Belépés gombra kattintva.

 A licitálás tervezett időtartama az utolsó 5 percben leadott (nem ugyanattól a felhasználótól érkezett) licit esetén 5 perccel meghosszabbodik.

A beérkező ajánlatokat a tendereztető rendszer automatikusan – az utoljára adott licit alapján – értékeli, és egyidejűleg, elektronikus úton közli az addigi legmagasabb ajánlatot adó Licitálóval, hogy túllicitálták.

 A licitálás során kizárólag olyan licitek küldhetők, amelyek kedvezőbbek a legmagasabb/azaz első helyen álló ajánlati árnál. Ebből következően a holtverseny kialakítása nem megengedett. A rendszer azokat az ajánlatokat, amelyekkel holtverseny keletkezne vagy nem jobbak az aktuális legjobbnál, nem fogadja be.

A MOHU Budapest Zrt. minden esetben a hulladékgazdálkodási engedélyt kéri a regisztrált felhasználóktól, valamint megvizsgálja a beküldött műszaki paraméterek alapján alkalmas-e felhasználó a meghirdetett anyagáram kezelésére. Amennyiben engedély szerint nem felel meg, úgy automatikusan kizárásra kerül az adott tenderből. Későbbiekben meghirdetett anyagáramok tekintetében van lehetőség újra licitálásra, de csak abban az esetben, amennyiben a szükséges feltételek megteremtésére sor került.

Licitáló elállhat a vásárlási szándékától, azonban 2 db visszavont nyertes ajánlattól való elállást követően a MOHU Budapest Zrt. törli a felhasználó regisztrációját a tendereztető felületről, kizárja a további licitálási lehetőségekből.

Nem megfelelően kitöltött regisztráció nem kerül elfogadásra.

Minden olyan licitnyertes, aki az elnyert hulladék/haszonanyag mennyiségével kapcsolatban nem tud megfelelően teljesíteni, nem tartja a mennyiség elszállítására/fogadására rendelkezésre álló határidőt, nem megfelelően dokumentál, nem tartja be az elszámolásra előírt határidőket, annak a MOHU Budapest Zrt. a 2. alkalommal történő előfordulást követően törli a regisztrációját a haszonanyag értékesítési rendszerből.

Kizárást követően jogorvoslatra nincs lehetőség. Az Ajánlatkérő a pályázat teljes időtartama alatt fenntartja a jogot az aktuális pályázati felhívás visszavonására, módosítására, kiegészítésére, valamint arra, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, illetve ne hirdessen eredményt. Felhívjuk Licitáló figyelmét, hogy jelen Pályázati felhívásra a Licitáló semmifajta igényt nem jogosult alapítani, a beérkező Ajánlat semmiféle kötelezettséget nem ró az Ajánlatkérőre.

Tájékoztatjuk, hogy lejárat előtt előforduló vis maior helyzet esetén a licit újraindításáról dönthet Ajánlatkérő.

Az aktuális ajánlatokat nettó Ft/kg mértékegységben, 2 tizedesjegy pontossággal lehet megadni minden módosítás alkalmával.

Fontos, hogy a licitálást megfelelő technikai háttér mellett, megfelelő internetes kapcsolattal végezzék, mivel utólag technikai problémákra való hivatkozást nem áll módjában elfogadni az Ajánlatkérőnek.

 A licitáláson való sikeres részvétel érdekében nem javasoljuk mobilinternet használatát, illetve többszörös bejelentkezést egy tenderre. A licitálás ideje alatt egyetlen ablakban lehet a rendszer megnyitva. Nem támogatott a több gépről vagy egy gépről, de több internetes böngészőből, vagy egy internetes böngésző több ablakából történő párhuzamos bejelentkezés a rendszerbe, ugyanis ez esetben a licitek torlódása miatt a rendszer elutasíthatja az ajánlatot. A weboldal megjelenítéséhez a fejlesztő Mozilla Firefox böngésző mindenkori legfrissebb verzióját javasolja. 

Kérjük a rendszer felhasználói oldalon érzékelt esetleges laggolása esetén lépjenek kapcsolatba a helyi hálózat üzemeltetőjével, hogy a tűzfal, illetve vírusvédelmi beállítások, blokkolóprogramok, valamint korlátozások nem akadályozhatják-e a licitek megtételét. Műszaki segítségnyújtást – kérés esetén, elsősorban árverési időszakon kívül - Ajánlatkérő is biztosít.

Amennyiben Licitáló elütésből, vagy egyéb okból fakadóan olyan irreálisan magas ajánlatot tesz, amely egyben a többi résztvevő licitálását ellehetetleníti, ezáltal a Licitáló az árverésen győztesként jelenik meg, majd az árverés befejeztével az ajánlatától eláll, úgy a Licitáló és összes ajánlata automatikusan kizárásra kerül a tenderből.

Amennyiben Licitáló olyan összeggel licitált, amelyet mégsem kíván fenntartani, legkésőbb az aukció zárása előtt 1 órával a megtett licitet visszavonhatja, feltéve, hogy az adott ajánlatot még nem licitálták túl.

A kikiáltási áron felül első licitként bármekkora összeg megadható. Azonban a második ajánlattól  véletlen tizedesjegy elütések (pl. 23,1Ft helyett 231Ft) megakadályozására – melyek akár az árverés továbbfolytatását is ellehetetlenítenék  -  az egy alkalommal megadható maximális licitemelkedést a MOHU Budapest Zrt. az előző licit maximum 50%-ában határozza meg (pl. 50 Ft után maximum 75 Ft ajánlható) ennél magasabb ajánlat esetén az aukciós portál tájékoztatja az ajánlattevőt a maximális megadható licitről.

Ezen intézkedés elsősorban a többi licitáló érdekeit hivatott védeni, így a tendert nem szükséges elütési hibából kifolyólag megismételni.

Ajánlatkérő, ha eredménytelennek ítéli meg a lezárult tendert, akkor egyoldalúan, saját belátása szerint kiírhat egy újabb időpontot.

A tendereztetésen sikeres részvételt kívánunk!